top of page
חיפוש
  • פתח אור שערים ומחסומים בע"מ

התקנת מחסום HK103 220V  1. הכנת יסוד בטון למחסום ולקבע את המחסום ליסוד באמצעות 4 העוגנים המצורפים דרך 4 החורים בפינות תושבת המחסום.

  2. חבר עינים במצב NO + אביזרים נוספיםבהתאם לסקיצה המצורפת

  3. העבר את הגישור שנמצא מעל לפלג הירוק מימין ממצב 5V למצב 12V

  4. כנס לתפריט הפיקוד על ידי לחיצה על לחצן ימני לימוד LRN. עבור בין הפרמטרים באמצעות שני הלחצנים השמאליים מעלה מטה. כנס לפרמטר הרצוי באמצעות הלחצן השלישי משמאל. שנה את הערך באמצעות שני הלחצנים המשאליים ואשר באמצעות הלחצן השלישי משמאל. יציאה מתכנות לחצן ימני.

  5. כוון את הזמן הרצוי להשהיה וזמן מעבר לאחר קטיעת עין באמצעות פרמטרים F3 ו F4 בהתאמה (ברירת מחדל ללא ירידה אוטומטית)

  6. לתכנות שלטים נוספים, לחץ על לחצן LRN 3 שניות. בכל שלט צריך לתכנת 3 כפתורים מעלה - מטה - עצור בסדר הזה. הלחצן הרביעי בשלט הוא מצב מיוחד שבו המחסום נשאר פתוח עד שלוחצים הורדה.פרמטרים למחסום 220 HK 103
.pdf
Download PDF • 89KB


5 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Kommentare


bottom of page