top of page

קורות קונזוליות

קורה קונזולית היא סוג של מחסום זרוע חזק ומסיבי יותר ונועדה למנוע התפרצות וונדליזם.

הקורה הקונזולית עשויה מקורה קונזולית שעליה מרותכת קורת פלדה נוספת. הקורה נעה ע"י 2 מערכות גלגלים קונזולים . כל מערכת גלגיליות כוללת 8 גלגלים ממוסבים ומגורזים לכל ימי חייהם. הקורה הקונזולית חובקת את הגלגיליות ומגינה עליהן מכאנית במבנה שמונע חדירת אבק ומים. מבנהה שער מפחית בצורה משמעותית את חיכוך השער, מאפשר הזזה השער ידנית בקלות גם בזמן הפסקת חשמל או תקלה דורשת יסוד בטון כבד שמהווה משקולת נגד למשקל כנף השער.

יתרונות:

קורה קונזולית אינה תלויה בתנאי הדרך שמתחת ולכן מתאימה לדרכים חקלאיות או לכל מקום שבו נדרש להגביל תנועת כלי רכב אך לא הולכי רגל. 

קורה קונזולית מגיעה באורכים מ 3 מטר ועד 8 מטר. 

המבנה המיוחד מפחית בצורה משמעותית את חיכוך השער,  

אפשר להזיז את השער ידנית בקלות בזמן הפסקת חשמל.  

ניתן להפעיל קורה קונזולית באמצעות מערכת טעינה סולרית ללא תשתית חשמל 

קורה קונזולית עובדת בשקט, לא זקוקה לטיפול כלשהו וזולה יחסית.  

אפשר להפעיל באמצעות לחצן שומר, שלטים רחוקים,בקרי חיוג טלפוני, מערכות RFID או LPR.

 

חסרונות:

נדרשת הקמת יסוד כבד לשער

הקורה נעה אחורנית למלא אורכה בפתיחה ודרוש להכין מספיק מקום עבור כך

אינה מונעת כניסת הולכי רגל

יקרה באופן משמעותי ממחסום זרוע סטנדרטי

 

חשוב לדרוש בהקמת שער כזה התחייבות לעבודה לפי תקן ישראלי 900 כולל

כל אמצעי הבטיחות, וכן לסמנו בשלטי אזהרה זוהרים.

 

סוגי מחסומים קונזוליים:

1. קורה קנוזולית על בסיס בטון חפור ויצוק 

2. קורה קונזולית על בטונדות

3. קורה קונזולית סולארית

bottom of page