top of page
riki20.jpg

סבסבות \ שערי קרוסלה

שער קרוסלה הוא למעשה מחסום כניסה מסתובב שמאפשר בקרת כניסת הולכי רגל, ללא פיקוח צמוד של עובדים אנושיים. דלת כניסה קרוסלה אוטומטית משמשת כאמצעי בקרת כניסה עצמאי, במקומות בהם נדרשת בקרת כניסה של הולכי רגל ברמה גבוהה: במוסדות ציבור, במוסדות ביטחוניים, בבתי ספר ובמוסדות להשכלה גבוהה.

התקנת דלת כניסה קרוסלה חשמלית חוסכת העסקת עובדים בשכר וכן מאפשרת בקרת כניסה הדוקה בהתאם למדיניות המקום ללא משוא פנים או עיגולי פינות. אנו מציעים קרוסלות מודרניות שמאפשרות עבודה נוחה ורצופה בקצב גבוהה וללא תקלות.

סוגי סבסבות/קרוסלות:
מחסום קרוסלה למעבר חד כיווני (מחסום קרוסלה מסתובב לכניסה בלבד\יציאה בלבד) 

קרוסלה למעבר דו כיווני (שער מסתובב לכניסה ויציאה) 

קרוסלה גבוהה סוגרת כניסה הרמטית 

קרוסלה נמוכה / קרוסלת מותן / טריפוד מחייבת גם מעקב אנושי

קרוסלה בקוטר קטן - למעבר אדם בודד קוטר קרוסלה רחבה למעבר מספר אנשים בו זמנית וגם משאות

קרוסלה מהירה, קצב מעבר מהיר של אנשים בדקה

קרוסלה נגד ונדליזם, שער מסתובב שצריך לעבוד ללא כל בקרה אנושית

קרוסלה לתנאי חוץ

קרוסלה לתנאי פנים

קרוסלה עם 3 כנפיים או 4 כנפיים 

דלתות קרוסלה נירוסטה, קרוסלה נירוסטה – 304 לסביבה  יבשה וקרוסלה נירוסטה 316 לסביבה לחה).

דלת ביטחון נירוסטה למצבי חירום ,מעבר לעגלות, 

דלת זכוכית למעבר נכים בכסא גלגלים או מעבר לרוכבי אופניים

bottom of page