top of page
שערי ישובים קיבוצים ומושבים

שערי ישובים נדרשים למנוע כניסת רכבים, הולכי רגל ולעיתים גם חיות בר למתחמי היישוב. שערים כאלו מתאפיינים בחוזק רב ובעמידות. השערים האלו עובדים יום ולילה מאות פעמים ביממה. אלו שערים ברמת אמינות גבוהה מאוד, לא ניתן לסגור את היישוב או להשאיר אותו פרוץ. עמידה בתקני מכון התקנים הישראלי היא הכרחית כדי למנוע תאונות. בתיכנון השער מומלץ להביא בחשבון את מפרט פיקוד העורף כדי להנות מהניסיון הרב שנצבר בגופי הביטחון לאורך שנים רבות בתחום. כמו כן חשוב לתכנן שער שמתאים לטופוגרפיה של מקום.

בגלל העומס הגבוה על הכניסות ליישובים מקובל להתקין שערים קונזוליים ללא מסילה בקרקע. עומס התנועה הגדול חושף מסילות כאלו לפגיעות. בעוד שבעבר הדרישה היתה לשער קונדולי כבד המותקן על גשר נושא בעל 4 גלגלי פלדה, היום היישובים מעדיפים שערים קונזוליים בשיטת הגלגיליות המודרנית, שערים שיכולים להגיע למפתחים של עד 20 מטר, עובדים בשקט, אינם זקוקים לטיפול כלשהו ובעיקר זולים בכ 30%. שערי ישוב יכולים לפעול באמצעות לחצן שומר, שלטים רחוקים, בקרי חיוג טלפוני, מערכות RFID או LPR. חשוב לדרוש בהקמת שער כזה התחייבות לעבודה לפי תקן ישראלי 900 כולל כל אמצעי הבטיחות, וכן לסמנו בשלטי אזהרה זוהרים.

bottom of page