top of page
שערי מפעלים, מוסדות ובניני משרדים

שערי מוסדיים נדרשים לבקר את תנועת הרכבים והולכי הרגל  למתחם. שערים כאלו מתאפיינים בחוזק רב ובעמידות. השערים האלו עובדים יום ולילה בכל עונות השנה, פעמים בודדות ועד מאות פעמים ביממה. אלו שערים שחייבים ברמת אמינות גבוהה, לא ניתן לסגור את עסק המתחם או הבניין או להשאיר אותו פרוץ. עמידה בתקני מכון התקנים הישראלי היא הכרחית כדי למנוע תאונות. בתיכנון השער מומלץ להביא בחשבון את תדירות ואיטנסיביות השימוש בשער, כדי לוודא שמותקן מנוע חזק מספיק לאופי השימוש. חשוב לאפיין את אופי המורשים והאורחים ולהתאים מערכות בקרה ופתיחה מתאימות. כמו כן חשוב לתכנן שער שמתאים לטופוגרפיה של מקום.

1. שער קונזולי - בגלל העומס הגבוה על הכניסות למתחם, מומלץ להתקין שערים קונזוליים ללא מסילה בקרקע, מסילה תחתונה חשופה לפגיעות. בעוד שבעבר הדרישה היתה לשער קונזולי כבד המותקן על גשר נושא בעל 4 גלגלי פלדה, היום עדיפים שערים קונזוליים בשיטת הגלגיליות המודרנית, שערים שיכולים להגיע למפתחים של עד 20 מטר, עובדים בשקט, אינם זקוקים לטיפול כלשהו ובעיקר זולים בכ 30%. שערי מתחם יכולים לפעול באמצעות לחצן שומר, שלטים רחוקים, בקרי חיוג טלפוני, מערכות RFID או LPR. חשוב לדרוש בהקמת שער כזה התחייבות לעבודה לפי תקן ישראלי 900, כולל כל אמצעי הבטיחות, וכן לסמנו בשלטי אזהרה זוהרים.

2. שערים נגררים - בגלל אילוצי מקום ותנאי שטח ניתן להתקין גם שער נגרר על מסילה יצוקה בבטון לרצפה אך הדבר לא מומלץ בעיקר באיזורים בהם יש תנועת מלגזות.

3. שערי כנף - במתחמים רבים מתקינים גם שערים דו כנפיים או חד כנפיים בעיקר אם יש אילוצים שמונעים את האפשרות לגרור שער אחורנית. 

4. מחסום זרוע - משיקולים תפעוליים מתחמים נוהגים להתקין שער מאסיבי למניעת כניסה ובמקביל לו להתקין מחסומי זרוע. מחסומי הזרוע הם מחסומים זריזים ומהירים והבלאי שלהם כמו גם צריכת החשמל נמוכים מאוד. בשעות הפעילות מבקרים את תנועת כלי הרכב באמצעות המחסום הזריז ובשעות שלאחר הפעילות סוגרים את המתחם באמצעות השער המאסיבי.

bottom of page