top of page
חיפוש
  • פתח אור שערים ומחסומים בע"מ

שער קונזולי חשמלי דגם רחף מתוצרת פתח אור שערים ומחסומים בע"מ - מפרט טכני

01 תיאור עבודה

מפרט זה מתייחס לשער קונזולי אוטומטי חד כנפי, עם קורה קונזולית וזוג גלגיליות ללא מסילות בקרקע, מונע על ידי מנוע חשמלי ומופעל מרחוק.

02 הספק

1) הספק פתח-אור שערים ומחסומים בע"מ, יצרן מוכר ומנוסה לביצוע שערים.

2) יצור השער הקונזולי והקמתו באתר יעמדו בתנאי המפרט:

מסגרת פלדה.

מתקני חשמל.

עבודות צביעה.

3) כל שער מרחף קונזולי מלווה עם המסמכים הטכניים הבאים:

1. מפרט ותוכניות ייצור עקרוניות

2. טבלת עומס ושקיעה של יצרן הפרזול הקנזולי בהתאם לגודל ומשקל השער הקונזולי

3. תוכנית הרכבה

4. תוכנית חשמל ופיקוד

5. תוכנית לעבודות הכנה בינוי וחשמל.

6. מפרט אביזרי פרזול

03 מידות (נטו) של השער הקונזולי

פתח אור לשער _____ מטר

גובה השער הקונזולי _____ מטר

מידות אלו הן מידות מינימום ועשויים לחול בהם שינויים בגלל חישובי העומס ו/או נתונים אחרים בשטח.

04 קורה קונזולית נושאת וגלגליות נשיאה

השער האוטומטי הקונזולי ינוע על גבי קורה נושאת קונזולית עשויה מפלדה חזקה במיוחד מתוצרת איטלקית, במידות תואמות את ממאפייני השער הקונזולי. הנעה באמצעות 2 מערכות גלגלים קדמית ואחורית מתוצרת חברה איטלקית, במבנה יציב וחזק שמסתיר את הגלגלים, ומונע חדירת אבק ומים ומפחית בצורה משמעותית את חיכוך השער הקונזולי שומר על אריכות חיי השער הקונזולי.

המסילה והגלגלים יאפשרו הזזה ידנית של השער הקונזולי החשמלי בקלות גם ללא מנוע.

הקורה הנושאת תישא את כל הכוחות המתפתחים במהלך פתיחה/סגירה של כנף השער הקונזולי, כוחות משקל, כוחות רוח, כוחות דינמיים ותבטיח תנועה רצופה ללא תנודות כלשהן של כנף השער הקונזולי.

אורך הקורה הנושאת יהיה באורך מזערי של 30% יותר מגודל פתח הכניסה.

מערכות הגלגלים יחוברו ליסוד תוך הבטחת פילוס של מרכיבי השער הקונזולי המרחף בכל המישורים ותאפשר פילוס חוזר במקרה הצורך בעתיד.

מערכות הגלגלים יהיו עשויים פלדה ומותקנים על גבי מיסבים כדוריים סגורים ומגורזים לכל ימי חייהם.

05 כנף השער המרחף הקונזולי

כנף השער הקונזולי תיוצר מפרופילים מרובעים חלולים ואטומים. מסגרת השער הקונזולי תיוצר מפרופילים במידות _________________, לאורך השער הקונזולי יותקנו עמודי חלוקה מפרופילים זהים למסגרת. מילוי השער הקונזולי יעשה (נא לסמן במקום המתאים):

□ מפח מלא בעובי _____

□ פח מנוקב בעובי_____ עם ניקוב _______

□ פרופילים ________________ במרווחים של ______ זה מזה.

□ רשת פלדה ___________

בשערים שאורכם 8 מטר או יותר, בכנף השער הקונזולי יותקנו משולשים לחיזוק לכל אורכו.

כנף השער הקונזולי תחושב לעמוד בפני כל הכוחות המופעלים עליה באופן טבעי בתוספת משקל 100 ק"ג בקצה המהלך.

קו תחתון של כנף השער הקונזולי לא יהיה גבוה יותר מ- 17 ס"מ מעל פני הקרקע בנקודה הגבוהה ביותר במסלול תנועת השער הקונזולי.

כנף השער המרחף הקונזולי תשתלב לתוך עמוד קולט מחובר ליסוד בטון, מבנה העמוד (נא לסמן במקום המתאים):

□ פרופיל פלדה ________

□ בצורת "ח" במידות _________

□ ייוצר מפרופיל פח מכופף בעובי ______,

בחזית השער הקונזולי המרחף בקצה הקורה הקונזולית יותקן פגוש גומי ויחובר עם ברגים לקורה הקונזולית

על כל המבנה העשוי מפרופילים מרובעים ו/או עגולים להיות אטום ע"מ למנוע חדירת מים ויצירת קורוזיה.

אופציה (נא לסמן במקום המתאים)::

□ בחזית השער הקונזולי יותקן לוח פח בעובי 3 ממ ובגודל 1X2 מטר עליו חרוט לוגו המזמין כפי שימסר לפתח-אור שערים ומחסומים בע"מ בקובץ DXF

06 יסודות בטון

פתח-אור שערים ומחסומים בע"מ תגיש לאישור תוכניות ביסוס מפורטות לגבי השער הקונזולי, בהן יסומנו כל ההכנות הנדרשות בנושאי חשמל, פיקוד, ברגי עיגון וחיזוקים שונים. פתח-אור שערים ומחסומים תגדיר את גודל החפירה הנדרשת לביצוע בסיסי בטון במידות בהתאם לסוג השער הקונזולי.

ביצוע חפירה ויציקת יסוד בטון מסוג ב- 30 (נא לסמן במקום המתאים):

□ באחריות המזמין

□ באחריות פתח-אור שערים ומחסומים בע"מ

07 איכות וגימור השער הקונזולי

כל חלקי השער הקונזולי ייוצרו מפרופילים מגולוונים בלבד.

הריתוכים של כל חלקי השער הקונזולי יהיו לאחר ניקוי והשחזה לכל היקף שטח המגע של החלקים המחוברים ויהיו מלאים ואחידים.

כל הריתוכים הבולטים יושחזו, לאחר ניקוי מסיגים ושומנים והורדת חלודה על ידי מברשות פלדה מופעלות מכנית.

יבוצע גילוון קר על כל החיבורים

□ צביעת כל מרכיבי השער הקונזולי: בגוון ממניפתRAL לבחירת המזמין: ____________

הקפדה על יצור אסטטי ונאה של השער הקונזולי, הכולל קוים ישרים מקבילים וניצבים כנדרש.

08 יחידת הנעה

יחידת ההנעה תהיה באמצעות מערכת מכנית חשמלית הכוללת, מנוע חשמלי, ממסרת הפחתה ומצמד. היחידה להנעת השער הקונזולי תתאים למשקל השער הקונזולי. לכוחות המופעלים עליו בתוספת משקל של 100 ק"ג בקצה המהלך.

מהירות הכנף תהא מינימום 0.17 מטר לשניה.

המנוע יהיה (נא לסמן במקום המתאים):

□ מנוע חשמלי לעומס ______ מדגם ________

□ מנוע חשמלי טבול שמן לעומס _______ מדגם ______

□ מנוע תלת פאזי תעשייתי לעומס _________ מדגם _________ מיועד לעבודה אינטנסיבית, עם פיקוד ממיר תדר השולט במהירות פתיחה וסגירה עם האטות בפתיחה והסגירה.

הנעת השער הקונזולי על ידי גלגל שיניים. יחידת ההנעה תצויד בשני מפסיקי גבול לעצירת השער הקונזולי בקצה המהלך. המפסיקים יהיו מטיפוס תעשייתי מתאימים להתקנה גלויה מתחת למכסה היחידה. ויהיו ניתנים לכוונון

על השער הקונזולי יותקן פס שיניים. פס השיניים יחובר בריתוך ללא ברגים ללא מדרגות (פס השיניים מודל 4). סוג פס השיניים (נא לסמן במקום המתאים):

□ אוקולון

□ פלדה ________

מנוע השער הקונזולי יאפשר הפעלה ידנית של השער הקונזולי במצב מצמד לא מחובר. לצורך שחרור המצמד תסופק ידית מיוחדת.

מנוע השער הקונזולי מכוסה בקופסה נעולה ע"י מפתח, מוגנת מים וללא אפשרות גישה מחוץ לשער.

09 חשמל ופיקוד

המזמין יספק חיבור חשמל להזנת השער הקונזולי:

קו הזנה חד פאזי 3X1.5, במרחק של עד 30 סמ' מקצה השער הקונזולי. מעבר כביש יבוצע ע"י כבל ההזנה בתוך צינור ומוטמן בקרקע. לוח ההזנה עשוי פח או קופסת חשמל תקנית יותקן במבנה סמוך ויכלול הגנות למנוע והגנה מפני חוסר והיפוך פאזה. בקרבת יחידת ההינע יותקן מפסק ניתוק מתאים להתקנה גלויה.

כל הנתיכים יהיו חצי אוטומטיים. יש להתקין OVER LOAD להגנה על המנוע.

□ פתיחת השער הקונזולי ליציאה תעשה על ידי חיישן מגנטי בכביש או ש"ע.

השער הקונזולי יסופק עם 2 יחידות שלט רחוק לטווח אפקטיבי של 10 מ'. הציוד יהיה מטיפוס חדיש ואמין, ולא תתאפשר הפעלה אקראית ע"י גורם זר ו\או העתקה ושכפול.

□ בשער יותקן בקר סלולארי מסוג __________ - לפתיחת השער הקונזולי ע"י אפליקציה או חיוג מ ________ מספרים מזוהים, חיוג למערכת אינו כרוך בתשלום, המערכת ניתנת לאתחול בשליטה מרחוק בעת תקלת רשת מקומית. עדכון מספרי טלפון מורשים יעשה ע"י משלוח הודעת טקסט. המערכת תאפשר: הנפקת דוח משתמשים בשער, הגבלת כל משתמש לפי שעות כניסה ויציאה מוגדרת מראש.

□ פח-אור שערים תבצע עדכון ראשוני של מספרי הטלפון המורשים על סמך קובץ אקסל שימסור המזמין בסמוך להתקנה.

בשער ישולב תא פוטואלקטרי מסוג מקלט/משרד למניעת סגירת השער הקונזולי על רכב עובר ופנס מהבהב בעת פתיחת/סגירת השער הקונזולי.

בשער יותקנו ספי בטיחות למניעת הלכדות

10 מבנה לשער

א. הכנף נעה בתוך גשר בצורת האות "ח":

מסגרת מקורות פלדה בחוזק המתאים לאורך הכנף.

פרופילי פלדה מרובעים אנכיים שאינם מאפשרים מעבר (מתוכנן לפי תקן סורגים)

גשר ה"ח" עשוי מפרופילים חלולים מסיביים המאפשרים העברת צנרת החשמל בתוך עמוד השער הקונזולי וללא תעלות חיצוניות.

ב. מבנה הכנף:

במילוי בדוגמת סורג\פח\רשת

ג. מערכת הנעה:

פס שיניים, גלגל שיניים

ד. מיסבים:

דגם סגור שאינו דורש טיפול.

ה .תמסורת:

מנוע חשמלי

ו. חשמל:

פאזה אחת V220 10A

לוח הפיקוד בתוך לוח מוגן המותקן על גשר השער הקונזולי

ז. הפעלה בחירום

בהפסקת חשמל או תקלה: שחרור התמסורת על ידי ידית מתאימה, והפעלה ידנית פשוטה לפינוי חסימת המעבר.

ח. תחזוקה

בתנאים תקינים. אין צורך בתחזוקה, למעט בדיקה תקופתית הנעשית בהדרכת פתח-אור שערים ומחסומים בע"מ

ט. יסוד

התקנת השער הקונזולי על יסוד בטון (גוש המהווה משקולת נגד). לצורך עשיית היסוד מסופקת

שבלונה עם בורגי עיגון. התקנת השער הקונזולי פשוטה ויכולה להתבצע באופן עצמאי בהדרכת נציג פתח-אור שערים ומחסומים.

י. אחריות

למזמין ניתנת אחריות למשך שנה על השער הקונזולי ושירות אמין ומהיר לכל תקלה.

221 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page